Bulktransaktioner

Större textMinska text

BeställningarDu måste förmodligen uppdatera priserna på dina produkter regelbundet, och det kan vara en tidskrävande uppgift. Därför har vi lagt till ett användarvänligt gränssnitt: Bulkoperationer.

Med Bulk Operations kan du uppdatera priser, lager och produktstatus för produkter och/eller produktvarianter. Detta kan göras för alla produkter på en gång eller för ett urval av kategorier.

Du hittar modulen på Inställningar > Fler alternativ > Moduler > Bulk Operations. Om Bulk Operations inte visas i menyn ska du först justera användarupplevelsenivån till Expert, på Inställningar > Fler alternativ > Användarupplevelsenivå.

Spreadsheet example

Gör först ett urval av vilka egenskaper och produkttyper (produkter och/eller produktvarianter) du vill uppdatera. Gränsen är 10 000 produkter per bulkoperation. Du kan naturligtvis upprepa flera gånger. Den dagliga gränsen är 50 000 produkter.

När du väljer kategorier ska du se till att du inte uppdaterar mer än 10 000 produkter åt gången.

Exempel på bulkoperationer

Först visas en förhandsgranskning. Längst ner finns en knapp för att bekräfta. När du har bekräftat kommer produkterna att uppdateras inom några sekunder.


Nästa sida: Konfigurering av nätbutik

Start wikiVanliga frågor Kontakt