Importera produkter och kategorier

Större textMinska text

BeställningarAtt lägga till många produkter manuellt eller redigera en stor produktlista kan vara en tidskrävande uppgift.
Låt oss göra det snabbare genom att importera och uppdatera produkter i stor skala.

Funktioner

 • Lägg till eller ändra produkter i stor skala (1000 per import)
 • Uppdatering av alla produktegenskaper (pris, lager, status, ...)
 • Import av kategorier
 • Import av produktfoton
 • Importera och uppdatera produktvarianter
 • Import via en fil, en webbserver eller genom att klistra in egen text
 • Import eller kopiering från en annan butik
 • Stödda filformat: CSV, ODS, XML (XLS och XLSX kan konverteras till dessa format)

Viktigt

Importfunktionen är en expertmodul. Det är en kraftfull modul med många funktioner som gör att du kan lägga till och uppdatera många produkter på kort tid. Med många funktioner följer ett extra ansvar.

Syftet med den här varningen är inte att skrämma dig, utan att se till att du är försiktig när du använder det här verktyget. Även om det kräver viss teknisk kunskap kan även icke datorkunniga användare använda det förutsatt att de investerar tid och energi för att lära sig hur det fungerar. Om du inte har tid kan du hoppa över till nästa del.

För import i stor skala:

 • Läs och förstå denna wikisida först
 • Se till att du har unika artikelkoder för dina produkter och produktvarianter. Om inte kan du inte uppdatera dina produkter i efterhand
 • För att kunna använda kalkylblad och CSV-filer krävs grundläggande kunskaper i Office

Experimentera först med några få produkter, så att du enkelt kan ångra en felaktig import.
Detta förhindrar situationer där du måste ta bort eller återställa tusentals produkter manuellt.

Du hittar den här modulen på Inställningar > Fler alternativ > Moduler > Importera produkter.

Om Importera produkter inte visas i menyn ska du först justera användarupplevelsenivån till ExpertInställningar > Fler alternativ > Användarupplevelsenivå.

Steg 1: Tillhandahåll en källfil av god kvalitet

Du måste ha en fil som innehåller de produkter som du vill importera. Det kan vara en kalkylarkfil, en export från din leverantör eller en POS-export. Du kan importera upp till 1000 produkter åt gången. Om du vill importera fler produkter måste du dela upp filen i flera filer.

csv
Detta är en kommaseparerade värden fil där varje produkt placeras på en separat rad och fälten separeras med kommatecken. (Se ett exempel)
Använd komman Använd inte semikolon.
Vi rekommenderar att du använder .csv-filer eftersom det är det enklaste formatet.
ods
Detta är en kalkylblad-fil i OpenDocument-standarden (Se ett exempel)

Följande kontorsprogram är lämpliga för att arbeta med OpenDocument Spreadsheet-filer:

xml
Du kan också använda XML-standarden för import. Ange ett rotelement som innehåller produktelementen. (Se ett exempel)
xls, .xlsx
Format som inte är standardformat kan konverteras till .csv eller .ods. Du kan använda LibreOffice eller en konverterare online. Observera att under konverteringen kan viss information gå förlorad eller förvrängas.
Vi kan inte ge stöd för konvertering av proprietära filer. Det rekommenderas att använda standarder för öppen källkod.

Kontrollera filen innan du importerar den. De flesta problem uppstår på grund av en importfil av dålig kvalitet. Om importfilen är rörig kommer slutresultatet också att vara det.

Steg 2: Välj en importmetod

Du kan importera på tre olika sätt:

 • Uppladdning av en fil från din enhet
 • Använda en webbadress (URL) som innehåller importfilen
 • Härmed skrivs vanlig text in (endast CSV och XML)

Använd verifieringskoden DOIMPORT (versaler) för att bekräfta uppladdningen.

Steg 3: Kontrollera din import

Du får nu en tvådimensionell tabell med data från din importfil. Produkterna finns i en tillfällig databas och har inte importerats ännu. Du kan fortfarande ändra alla uppgifter eller avbryta importen. Varje rad representerar en produkt. Varje kolumn representerar en produktegenskap.

Import av produkter

Överst i tabellen (tabellrubrikerna) kan du välja produktegenskaper från rullgardinsmenyerna. Kolumnerna i din källfil behöver inte följa en särskild ordning. Du kan ställa in kolumnernas ordning i det här steget.

Se till att kolumnerna motsvarar uppgifterna, annars kommer alla uppgifter att förvrängas och du måste ta bort de importerade produkterna.

Om du inte vill att en kolumn ska importeras väljer du den sista egenskapen Ta bort.

Om du vill redigera data klickar du på den tabellcell som du vill ändra. Cellen visas som en popup-fönsterruta så att du inte behöver ändra allt i den lilla cellen. Klicka någonstans utanför popup-fönstret för att spara. Om du har fler än 15 produkter kan du använda navigeringsnumren längst ner på sidan för att navigera till följande sidor.

Klicka på Släck ikonen i början av en rad för att ta bort en produkt innan du importerar. Ibland när du importerar konverterade filer läggs extra rader (produkter) till i slutet.

Import av kategorier

Det är möjligt att importera kategorier. Välj egenskapen Category för detta. Om det kategorinamn du anger redan finns kommer produkten att läggas till i denna kategori. Om kategorinamnet inte finns kommer en ny kategori att skapas och produkten kommer att läggas till. Om din butik är flerspråkig fyller du i översättningen av namnet på den nya kategorin efteråt i kategorihantering.

Import av produktfoton

Du kan importera produktfoton genom att klistra in webbadressen (webb-URL) till bildfilen. Använd egenskapen Foto 1 till Foto 5 för detta och ange webbadressen i kolumnen. Det är inte möjligt att lägga till en bild i en kalkylarkfil: detta skulle göra filen för stor för en uppladdning. Bilderna måste därför finnas på en internetadress. Ange en bild som är högst 1 MB stor och i formatet .jpg, .gif eller .png.

Alternativen för att lägga upp bilder är följande:

 • I många fall tillhandahåller leverantörerna produktbilderna på en webbadress
 • Du kan själv ladda upp dem till en webbhotell
 • Du kan använda IPFS som webbhotell
 • Du kan importera utan bilder och ladda upp dem manuellt i efterhand i produkthantering

Se till att webbadressen börjar med http:// eller https:// och slutar med .jpg, .gif eller .png. Eftersom bilderna ändå är offentliga är det säkert (och snabbare) att använda http i stället för https.

Den webbadress som används ska peka på en bildfil och inte på en webbplats som innehåller en bild.
Använd inte bildtjänster i molnet. Det kommer inte att fungera om webbadressen inte är en bildfil.

Att själv vara värd för bildfiler ligger utanför den här wikis räckvidd. Vi kan inte erbjuda stöd för det. Men det är enklare än vad det låter!

När du har bekräftat importen hämtas bilderna automatiskt från webbadressen, skalas proportionellt (i kombination med High Quality Photos) och miniatyrbilder (små versioner av bilden) skapas.

När du redigerar produkter ska du inte ange webbadressen igen om du inte vill ändra produktfotot. Detta gör att importen tar längre tid och inducerar mer nätverkstrafik och belastning för bildservrarna och våra servrar eftersom bilderna måste överföras och skalas om på nytt.

Redigera produkter eller varianter

När du anger en produkt med en artikelkod som redan finns, uppdateras produkten med de nya uppgifterna. Artikelkoderna måste vara identiska, annars läggs en ny produkt till. EAN-koder kan inte användas för att uppdatera produkter.

Se till att ställa in kolumnegenskaperna för de fält som inte behöver uppdateras till "Ta bort". Annars kommer alla aktuella data för din produkt att ersättas av tomma fält.

Om du bara vill uppdatera priset eller lagret för en produkt, tillhandahåller du en enkel fil med två kolumner: artikelkoden och det nya värdet. På så sätt påverkas inte de andra produktegenskaperna.

Möjliga produktstatusar

Använd de engelska namnen för att ställa in produktstatusar. Se till att de anges exakt som nedan:

 • Available
 • Available but not online
 • Pre-order
 • Sold Out
 • Invisible
 • Customers only
 • Price visible for customers
 • Choose property
 • Hide status
 • custom0, custom1, ..., custom9

Steg 4: Import

Om du är säker på att allt är korrekt klickar du på knappen Import längst ner på sidan. Det kan ta ett tag innan nästa sida laddas: vänta tålmodigt och lämna inte sidan. Du kommer att se resultatet av importen på skärmen och en loggpost kommer också att skapas. Ordningen på produktegenskaperna (tabellrubrikerna) sparas för att göra din nästa import enklare. Se till att kontrollera vid varje import att tabellrubrikerna är korrekta.

Om du vill avbryta importen klickar du på knappen Släpp. Detta tar bort produkterna från den tillfälliga importdatabasen.

Kopiera produkter från en annan butik

Längst ner på sidan finns alternativet att kopiera produkter från en annan webbutik (det måste vara en EasyWebshop-webbutik).

 • Inför källbutikens e-postadress och lösenord samt verifieringskoden DOIMPORT
 • Du kommer nu att se källbutikens kategorilista. Välj de kategorier du vill importera
 • Klicka på Import

Du kan importera upp till 1000 produkter åt gången. Om du vill kopiera fler produkter väljer du bara kategorier tills du når 1 000 produkter. Upprepa sedan denna procedur för de återstående kategorierna.

Produkter och produktbilder kopieras automatiskt.

Import och uppdatering av produktvarianter

Använd egenskapen Parent product med produktkoden för den överordnade produkten om du vill importera eller uppdatera produktvariationer.

Import av produktvariationer

Automatisering med hjälp av API

Om du vill uppdatera fler produkter eller om importfunktionen är för begränsad för dig kan du också använda EasyWebshop API för att automatisera ytterligare. Detta kan till exempel användas för att automatisera lageruppdateringar via ett kassasystem.

API:et är mer tekniskt och avsett att användas av programvaruutvecklare.

För vanliga frågor om import av produkter

Jag får en vit skärm efter att ha laddat upp min fil
Filen är för stor. Dela upp filen i mindre filer och ladda upp filerna separat.
När en beställning görs är priset noll
Priskolumnen ska alltid vara numerisk. Fyll aldrig i ett valutatecken eller andra icke-numeriska tecken. Du kan använda en punkt eller ett kommatecken för att separera decimaler.
Jag vill lägga till eller uppdatera mer än 1000 produkter på en gång
En uppladdning av mer än 1000 produkter via ett webbgränssnitt är inte lämplig metod.
- Du kan dela upp filen och importera flera gånger
- Du kan utföra en import eller uppdatering automatiskt genom att använda API.
Särskilda tecken som € och é importeras inte
Importmodulen använder filkodningen UTF-8 som standard. Filer med andra kodningar kan importeras men kan ge problem med specialtecken. De flesta textredigerare gör det möjligt att spara eller konvertera filer till UTF-8. Se till att filen sparas i UTF-8-kodning. Se hjälpfunktionen i din textredigerare. Vi kan inte ge stöd för externa programvaror.
Min text sprids över flera kolumner när jag importerar en CSV-fil
Detta beror på att värdena inte är separerade med kommatecken utan förmodligen med semikolon. Normalt kan vårt system upptäcka detta: om det finns fler semikolon än kommatecken i filen antar programmet att värdena är separerade med semikolon. Men om det finns fler kommatecken än semikolon i filen fungerar inte detta. I det här fallet ska du se till att du har en giltig CSV-fil (= Comma Separated Values).
Import av produktfoton fungerar inte
Kontrollera att:
- Bilderna är mindre än 1 MB stora
- Filformatet är .jpg, .gif eller .png
- bilderna inte innehåller filfel
- Du är värd för en bildfil och inte en webbsida från en molnleverantör
- Servern är nåbar och blockerar inte IP-områden
- SSL-certifikatet är giltigt om du använder https.

Nästa sida: Presentkort och kuponger

Start wikiVanliga frågor Kontakt

Försäljningsvillkor Sekretess 2009 ‑ 2024 EasyWebshop